ID-ABFRAGE

Nederland Plus steunt het HERSTEL van
ecologisch functionerende Waddengebieden

Hartelijk welkom bij NEDERLAND PLUS

Het project Nederland plus omvat het gebied van het Nationale Park De Biesbosch -
het grootste Zoetwatergebied van Europa!

natuurbescherming in
9.000 hectare uniek rivierengebied 

Het natuurreservaat Nationaal Park De Biesbosch, het grootste zoetwaterbekken van Europa, ligt in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Doorstroomd door de riviermondingen van de Waal en Rijn, de Nieuwe Merwede en in het zuiden begrensd door de Amer, de benedenloop van de Maas.

Ooit ...

Het van oorsprong vruchtbare weidegebied is in de Middeleeuwen, om precies te zijn op 19 november 1421, door een overstromingsramp getroffen. Als gevolg daarvan ontstond hier een ondoordringbaar moerasgebied, een 'biesbos'. Dit gebied lag zo dicht bij de Noordzee dat de vloed het zeewater tot in de Biesbosch opstuwde. 

Het hoogteverschil tussen het waterpeil bij eb en bij vloed bedroeg 2 meter waardoor zich een aan brak water aangepast planten- en dierenleven ontwikkelde.

Het oostelijke deel van dit gebied kon in de 16e en 17e  eeuw door inpoldering op het water terugveroverd worden. 

Het moeilijk toegankelijke en amper te controleren gebied bood in de Tweede Wereldoorlog, met name in de winter van 1944/45, verzetsstrijders en onderduikers een prima toevluchtsoord.

Op 1 februari 1953 maakte een nieuwe stormvloed 1800 slachtoffers. Om de bevolking in de toekomst te beschermen tegen dit soort natuurrampen, werd besloten tot de aanleg van de Deltawerken. Na afloop van de werkzaamheden kon zout Noordzeewater niet meer de Biesbosch in stromen. 

Om de drinkwatervoorziening van de bevolking van Rotterdam veilig te stellen, zijn drinkwaterbekkens aangelegd die met gezuiverd Maaswater gevuld werden en worden.

... en NU

In 1994 werd de Biesbosch bestempeld als Nationaal Park.

Vandaag de dag is er in dat Nationale Park heel wat te beleven. Met een boot of kano kan men varen door kronkelende, door weiden omzoomde kreekjes, wandelen over smalle paadjes of fietsen langs open weidegronden vol met watervogels.

Het Nationale Park is er voor rust en recreatie.

Het Nationale Park De Biesboch van boven.

De directeur van het Nationale Park,  Gerard de Baaij,  en Andreas na het ondertekenen van het verdrag Nederland Plus.

nederland plus is een CombiCertifiCaat

Wij combineren internationaal gecertificeerde klimaatbescherming met klimaat- en milieubeschermingsengagement in het Nederlandse Nationaal Park De Biesbosch.
De combinatie resulteert in het klimaatbeschermingscombinatiecertificaat Nederland plus, ontwikkeld door natureOffice.

Terwijl de feitelijke compensatie van uw uitstoot plaatsvindt via een Gold Standard of VCS gecertificeerd klimaatbeschermingsproject of het natuurbosherbebossings PROJECT TOGO, steunt u door te kiezen voor Nederland plus tegelijkertijd de regionale klimaatbescherming via onze partner Nationaal Park De Biesbosch.

Regionale perspectieven
voor een WERELDWJID probleem

Auch bei Regen pflanzen Freiwillige junge Bäume.

Geïnteresseerden kunnen in het bezoekerscentrum informatie krijgen over het gebied.

Het Kyoto-protocol beveelt aan klimaatbescherming daar ten uitvoer te brengen waar die bescherming met een minimum aan kosten verwezenlijkt kan worden.  Ondertussen zijn er echter genoeg redenen voor meer regionale klimaatbescherming. Daartoe aangespoord door onze klanten die zich, naast ons klimaatbeschermingproject in deredeweldlanden, ook regionaal wilden engageren - hebben wij het project Nederland plus in het leven geroepen. 

Feiten over het project:

 • Soort project: Combicertificaat

 • Projectnaam: Nederland plus
 • Projektlocaties: Nederland en Internationaal
  (afhankelijk van het gekozen project voor klimaatbescherming
)
 • Projectstandaard: Gold Standard, VCS, CCBS
  (afhankelijk van het gekozen project voor klimaatbescherming)
 • Extra bijdrage: voor ieder certificaat gaan EUR 5 direct naar het Nationale Park De Biesbosch
Auch bei Regen pflanzen Freiwillige junge Bäume.

Vakantiegangers verkennen De Biesbosch met een kano.

naar de website van het nationale park.
Klik voor verdere impressies op de fotogalerij.

De Nieuwe Dordtse Biesbosch
is een project...

...waarbij van de huidige landbouwgrond 530 ha worden omgezet in natuur- en recreatiegebieden. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie, gemeente en het waterschap Hollandse Delta.

Dit project beoogt:

 • Verbetering van de recreatiemogelijkheden in de stad

 • Verbetering van de waterkwaliteit en waterberging
 • Realisatie van een ecologische verbinding tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch

De Elzen Noord, de Noorderdiep-zone en de Kop van't Land (veerdienst) zullen spoedig deze ecologische verbinding vormen die het nationale Nederlandse netwerk moet versterken. Dit is een ecologische verbindingszone van de zogenaamde Biesbosch-natuur (natte natuur).

Om dit voor elkaar te krijgen is de waterstand in het oorspronkelijke polderlandschap van de Noorderdiep-zone  op ongeveer 1 meter boven NAP gebracht. Als gevolg daarvan zal het landschap zich snel ontwikkelen tot een gebied met een afwisseling van riet (moeras), open water, weiden vol kruiden en dieren en nat grasland.

Op een paar wat hoger gelegen locaties worden witte beuken en essen geplant.

Om ervoor te zorgen dat ook de recreatieve sporters van deze natuur kunnen genieten, wordt in dit gebied een vrijetijdsnetwerk aangelegd.  De Zuidbuitenpoldersekade, die de Noorderdiep-Zone van oost naar west doorloopt, is de belangrijkste as in dit nieuwe gebied. Aan deze kant is een doorlopende beplanting met notenbomen gepland. 

Aan de westkant van de Noorderdiep-zone wordt binnenkort een hoger en droger recreatiegebied aangelegd waar hier en daar zwarte populieren zullen worden geplant.

Het Nationale Park biedt allerlei recreatiemogelijkheden.

Stadskinderen zoeken in het projectgebied lokaal recreatie.

Mogelijk interesseert u dat ook

Waar staat 
natureoffice voor?

lees meer

11 Redenen voor  
CompensatiE

Bekijk de redenen

Al onze
PROJEcTEn

bekijk de broschure

Onze
LOCATIES

lees meer

Dit zijn
Wij

lees meer

Vragen &
AntwoorDen

LEES MEER

Begin &
VISIes

Lees meer

Nieuwtjes
us de projecten

lees meer

Ons
Media-archief

Lees meer